En glimrende måde at forberede sig mentalt til jobsamtalen på er at gennemtænke nogle af de spørgsmål, du kan blive udsat for. Vi har udvalgt dem, vi vurderer er de mest relevante. Ved at forberede dig på disse spørgsmål står du bedre til jobsamtalen.

Mange forskellige undersøgelser viser, at det er hvor motiveret og velforberedt, du kommer til samtalen, der afgør, om du får tilbudt jobbet. Det kan derfor være med til at give dig ro og overskud til at være nærværende i samtalesituationen, at du ved, du kommer velforberedt.

Det kan måske føles pinligt, at du skal tale om dig selv i en halv til en hel time. Kom over følelsen ved at gennemgå spørgsmålene nogle gange så, du – inden samtalen – er sikker på, hvad du vil svare.

Derfor har vi samlet de mest almindelige spørgsmål til jobsamtalen her. Inden samtalen kan du gennemgå og gennemtænke mulige svar igennem – og enten sige dem højt til dig selv eller lave et rollespil med en ven, så du ikke hakker dig igennem dine svar, når du sidder til samtalen.

Desuden kan der være en ekstra sikkerhed i at forberede dig på de emner og spørgsmål, du helst ikke vil ind på. De har en tendens til at dukke op i de fleste jobsamtaler. Det giver dig ro og overskud i situationen at vide, at du er forberedt.

 

Spørgsmål vedrørende dit sidste job/din nuværende stilling:
 • Hvorfor ønsker du at søge et nyt job?
 • Hvilket ansvar havde du i dit sidste job?
 • Hvilke arbejdsopgaver havde du?
 • Beskriv din største succes i din tidligere stilling.
 • Beskriv din største fiasko.
 • Hvilke opgaver havde du ikke lyst til at arbejde med?
 • Hvilke opgaver kunne du bedst lide at arbejde med?
 • Hvad lærte du mest af i dit tidligere job?
 • Hvordan arbejder du under pres?
 • Kan du give eksempler på en situation, hvor samarbejdet ikke fungerede?
 • Kan du give eksempler på en opgave eller et projekt, som du ikke afleverede til tiden?
 • Kan du fortælle lidt om, hvordan en chef skal være for at få det bedste frem i dig?
Spørgsmål om din personlighed:
 • Kan du give en kort beskrivelse af din baggrund/Vil du fortælle lidt om dig selv?
 • Hvad er karakteristisk for dig som person?
 • Hvad er dine stærke sider?
 • Hvad er dine svage sider?
 • Hvad er din vigtigste styrke?
 • Hvad laver du i din fritid?
 • Hvordan vil dine venner beskrive dig?
Spørgsmål vedrørende den stilling samtalen drejer sig om:
 • Hvorfor har du søgt netop denne stilling?
 • Hvilket kendskab har du til vores virksomhed?
 • Hvorfor vil du gerne arbejde i vores virksomhed?
 • Hvad kan du bedst lide at arbejde med?
 • Hvad er dit lønkrav?
 • Hvornår kan du tiltræde stillingen?
 • Hvorfor er du den rette person til dette job?
Andre spørgsmål, der også kunne være gode at kigge på:
 • Hvilke planer har du for fremtiden?
 • Hvilke børnepasningsmuligheder har du i tilfælde af sygdom?
 • Giv mig 3 gode grunde til at jeg skal ansætte dig.
 • Hvornår har du sidst læst en bog?
 • Er du politisk aktiv?
 • Hvor længe har du været jobsøgende?
 • Hvor mange stillinger har du søgt?
 • Hvilken slags musik kan du bedst lide at høre?
 • Er du nogensinde blevet sagt op fra et job?
 • Er der noget du gerne vil vide mere om?
 • Er du fortsat interesseret i jobbet?
Spørgsmål vedrørende skole/studier:
 • Hvilke fag kunne du bedst lide?
 • Hvordan oplevede du eksamenssituationen?
 • Hvem var din bedste lærer – og hvorfor?
 • Hvis du havde mulighed for at starte forfra, hvilken uddannelse ville du så vælge?
 • Hvad er din holdning til karakterer?

Bliv konsulent